Trevor Dolan Foundation

Nomineringen är nu stängd och vi presenterar kandidaterna inom kort!

Ett stipendium på 10 000 kr delas ut till en lärare, förskollärare, pedagog, fritidslärare eller skolledare som utmärks av:

 1. Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.
 2. En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
 3. Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
 4. Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
 5. Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
 6. Modet att ta debatt.
 7. Är punk i skolvärlden.

Om Trevor Dolan Foundation:

Trevor Dolan var en skolforskare med en tvärvetenskaplig syn på lärande och skolutveckling. Han ifrågasatte tyckanden och framhöll vikten av att alltid ha vetenskapliga belägg för påståenden om företeelser i skolans värld. Trevor Dolan hade en djup respekt för lärares professionalism och möjliga positiva inverkan på elevers hela tillvaro.

Vem bidrar till detta nu när Trevor Dolan inte längre finns? Vår vän och kollega i lärandets tjänst Trevor Dolan, avled i februari 2013. För att hedra hans minne och se till att hans starka röst i utbildningsvärlden inte ska tystna, vill vi uppmärksamma de personer som verkar i hans anda, utmanar invanda föreställningar och står upp för varje enskild elevs rätt till lärande.

 

Tidigare pristagare:

2016
Janna Schéele
, Utvecklingsledare, Östersunds Barn- och utbildningsförvaltning
Michael Andersson, Musiklärare/ADE på Falkbergsskolan i Botkyrka
Johan Eriksson, Förstelärare på Runbacka skolor/runan i Sollentuna
2015
Jacob
Möllstam
2014
Karin
Nygårds

Vinnaren utses av ” The Board” för Trevor Dolan Foundation som består av:

 • Lisa Heino, ordförande i The Trevor Dolan Foundation och Utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet
 • Fredrik Svensson, RAU
 • Mattias Odhner Larsson, rektor Mediagymnasiet Nacka Strand
 • Peter Habbe, lärare AIC
 • Anne-Marie Körling, lärare och författare
 • Lennart Grosin, docent i pedagogik Karolinska Institutet