Styrnings- och ledningsspåret

Day 1
03 Maj 2017
Day 2
04 Maj 2017

När skolan inte längre är en byggnad

Om skolan följer med i digitaliseringen har vi snart digitala assistenter och robotar i skolorna, globalt utvecklade appar i stället för läroböcker och Pokemon Go-liknande spel i undervisningen. Men hur ska digitaliseringen...
Read More
Bo Dahlbom

Aktionsforskning – att skapa en levande skolutveckling

Vi berättar hur man utifrån aktionsforskning kan arbeta på ett levande och vetenskapligt sätt med skolutveckling. Utgångspunkten är att lärarna besitter oumbärlig kunskap och därför måste bidra till både kunskaps-...
Read More
Christina Löfving
Anette Olin

Lika barn leker bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna

Milad har hela tiden sin utgångspunkt i att våra olikheter är våra största möjligheter. Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna. Han kämpar för mångfald,...
Read More
Milad Mohammadi