Styrnings- och ledningsspåret

På SETT 2017 lägger vi i nästa växel och utökar ledningsspåret med ytterligare en dag. Vi vill ge mer plats åt diskussioner och nätverkande. Upplägget under dagarna ser också annorlunda ut.

Istället för ett sammanhängande ledningsseminarium har vi tagit fram flera keynotes med längre pauser emellan. Detta ger dig som besökare möjlighet att besöka vår spännande utställning, nätverka med kollegor och även delta på övriga föreläsningar i allmänna spåret. Innehållet är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer men även lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag.

Anmäl dig till ledningsspåret här!

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

När skolan inte längre är en byggnad

Om skolan följer med i digitaliseringen har vi snart digitala assistenter och robotar i skolorna, globalt utvecklade appar i stället för läroböcker och Pokemon Go-liknande spel i undervisningen. Men hur ska digitaliseringen...
Read More
Bo Dahlbom

Under vårt ledarskap får alla bli sitt bästa jag!

Om vi som skolledare vill att eleverna ska nå sin fulla potential, då måste även lärarna bli sitt bästa jag. Hur åstadkommer vi utveckling i skärningspunkten som uppstår mellan tydlig...
Read More
Emma Rosén
Mattias Odhner Larsson

Why you can’t just Google it

There’s little agreement on what education is actually for, but whatever your opinion, everyone agrees that it’s vital to prepare students to flourish in an uncertain future. Typically this has...
Read More
David Didau

Aktionsforskning – att skapa en levande skolutveckling

Vi berättar hur man utifrån aktionsforskning kan arbeta på ett levande och vetenskapligt sätt med skolutveckling. Utgångspunkten är att lärarna besitter oumbärlig kunskap och därför måste bidra till både kunskaps-...
Read More
Christina Löfving
Anette Olin

Lika barn leker bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna

Milad har hela tiden sin utgångspunkt i att våra olikheter är våra största möjligheter. Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna. Han kämpar för mångfald,...
Read More
Milad Mohammadi

Strategisk kompetensutveckling inom IKT

1-1 för elever, utbyggt nätverk och ny teknik i klassrummen. Men hur går man från teknik till pedagogik? I syfte att bättre utnyttja den teknik vi investerat i, höja lägstanivån...
Read More
Tobias Lundmark
Tommy Lindmark

Tingelinge utvecklingståget går… – Men vilka är med på färden? 

Att arbeta för att öka barns delaktighet ses som en självklarhet i dagens förskola men hur står det egentligen till med pedagogers delaktighetsarena? Katinka Leo har många erfarenheter av att trampa...
Read More
Katinka Leo

Flip the system – sätt läraren i toppen

Flip the system – dags att vända upp och ned på pyramiden! I den politiska debatten har skolan länge varit ett hett ämne. I takt med stora förändringar av skolsystemet...
Read More
Daniel Sandin
Per Kornhall