Styrnings- och ledningsspåret

På SETT 2017 lägger vi i nästa växel och utökar ledningsspåret med ytterligare en dag. Vi vill ge mer plats åt diskussioner och nätverkande. Upplägget under dagarna ser också annorlunda ut.

Istället för ett sammanhängande ledningsseminarium har vi tagit fram flera keynotes med längre pauser emellan. Detta ger dig som besökare möjlighet att besöka vår spännande utställning, nätverka med kollegor och även delta på övriga föreläsningar i allmänna spåret. Innehållet är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer men även lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag.

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

När skolan inte längre är en byggnad

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Om skolan följer med i digitaliseringen har vi snart digitala assistenter och robotar i skolorna, globalt utvecklade appar i stället för läroböcker och Pokemon Go-liknande spel i undervisningen....
Read More
Bo Dahlbom

Skapa framgångsrika team av, och möjligheter för, karriärlärare

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Är karriärlärarbefattningen en belöning för de allra bästa lärarna som tack för lång och trogen tjänst- det som varit- eller kan det vara något mer som exempelvis...
Read More
Fredrik Skog
Maria Sellberg

Under vårt ledarskap får alla bli sitt bästa jag!

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Om vi som skolledare vill att eleverna ska nå sin fulla potential, då måste även lärarna bli sitt bästa jag. Hur åstadkommer vi utveckling i skärningspunkten...
Read More
Emma Rosén
Mattias Odhner Larsson

Why you can’t just Google it

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret There’s little agreement on what education is actually for, but whatever your opinion, everyone agrees that it’s vital to prepare students to flourish in an uncertain...
Read More
David Didau

The challenge of global educational equity

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret UNDP’s Caroline Åberg leads us in a seminar that will take a global perspective on the Sustainable Development Goals with focus on equity in education. Followed...
Read More

Aktionsforskning – att skapa en levande skolutveckling

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Vi berättar hur man utifrån aktionsforskning kan arbeta på ett levande och vetenskapligt sätt med skolutveckling. Utgångspunkten är att lärarna besitter oumbärlig kunskap och därför måste...
Read More
Christina Löfving
Anette Olin

Raising the Bar for Learning with Technology

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret! How do we help our students learn today and prepare them for a rapidly changing world? A driving force behind this change is technology. It affects...
Read More
Richard Teversham

Lika barn leker bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Milad har hela tiden sin utgångspunkt i att våra olikheter är våra största möjligheter. Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna....
Read More
Milad Mohammadi

Flip the system – sätt läraren i toppen

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Flip the system – dags att vända upp och ned på pyramiden! I den politiska debatten har skolan länge varit ett hett ämne. I takt med...
Read More
Daniel Sandin
Per Kornhall

Strategisk kompetensutveckling inom IKT

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret 1-1 för elever, utbyggt nätverk och ny teknik i klassrummen. Men hur går man från teknik till pedagogik? I syfte att bättre utnyttja den teknik vi...
Read More
Tobias Lundmark
Tommy Lindmark

Tingelinge utvecklingståget går… – Men vilka är med på färden? 

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Att arbeta för att öka barns delaktighet ses som en självklarhet i dagens förskola men hur står det egentligen till med pedagogers delaktighetsarena? Katinka Leo har många...
Read More
Katinka Leo

Kritiska faktorer och konkret stöd för dig som ledare i en digital värld

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i samhället fram till 2025 och vi behöver öka takt och kvalitet i införande och användande av digitala tjänster inom...
Read More
Johanna Karlén

Förändring och ledarskap – erfarenhetens läxor

Lyssna Styrnings- och ledningsspåret Det ställs allt högre krav på organisationers förmåga att genomföra förändringar. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det är lätt att besluta om en förändring, svårigheten...
Read More
Fredric Bohm