Här ser du fördelningen över besökare och verksamhet för SETT 2018

SETT 2018 hölls i 11-13 april på Kistamässan i Stockholm. Mötesplatsen hade totalt 10 422 besök!

Detaljerad statistik:
Onsdag 11 april: 3346 besök
Torsdag 12 april: 3727 besök
Fredag 13 april: 3349 besök
Antal unika besökare: 7720
(I dessa siffror är inte utställare medräknade).