Här ser du fördelningen över besökare och verksamhet för SETT 2019

SETT 2019 hölls i 9-11 april på Kistamässan i Stockholm. Mötesplatsen hade totalt 8122 besök!

Detaljerad statistik:
Tisdag 9 april: 2651 besök
Onsdag 10 april: 2995 besök
Torsdag 11 april: 2476 besök
Antal unika besökare: 6355
(I dessa siffror är inte utställare medräknade).