Tobias Gard

Skolbibliotekarie

Tobias Gard

Skolbibliotekarie

Biografi

Tobias Gard arbetar som skolbibliotekarie på grundskolorna Kronan och Frälsegårdskolan i Trollhättan. Att arbeta med läsning och litteratur i en digital tid och i en mångkulturell kontext är något han brinner för. Under våren 2017 fick han SCIRA:s hedersdiplom för sina arbetsinsatser som främjar läsförståelsen hos barn och unga.