Thomas Nygren

Universitetslektor vid Uppsala universitet

Thomas Nygren

Universitetslektor vid Uppsala universitet

Biografi

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Hans aktuella forskningsprojekt undersöker elevers läskunnighet i nya medier, globalt medborgarskap i nio länder och kritiskt tänkande över ämnesgränser.