Niclas Fohlin

Lärare, förskollärare och specialpedagog

Niclas Fohlin

Lärare, förskollärare och specialpedagog

Biografi

Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd, handleder lärare och har utbildning för skolor i hur arbetssättet kan implementeras i ordinarie undervisning. Niclas Fohlin är också medförfattare till boken Grundbok i kooperativt lärande (2017).