Natalie Wahlberg

Förskolepedagog

Natalie Wahlberg

Förskolepedagog

Biografi

Natalie Wahlberg arbetar som pedagog på förskolan Ekholmsvägen 229 i Skärholmen och deltog hösten 2017 i det småskaliga införandet av digital närvarohantering inom ramen för införandet av skolplattformen i förskolan.