Monika Helgesson

Förstelärare

Monika Helgesson

Förstelärare

Biografi

Monika Helgesson arbetar som förstelärare på Åledsskolan i Halmstad kommun. År 2012 tilldelades Monika och Ingela Sandberg ett matematikstipendium som ”Sveriges bästa matematiklärare” och år 2016 fick de ta emot Nämnarens resestipendium för bästa undervisningsidé. De är författare till Robotcity- Lärarhandledning (Natur & Kultur) med tydliga lektionsupplägg som utkommer våren 2018.