Michelle Smid Ekström

Ateljerista

Michelle Smid Ekström

Ateljerista

Biografi

Michelle Smid Ekström är ateljerista och delar sin tjänst mellan Grimsta förskolors ateljéer och Hässelby-Vällingby stadsdels DigitalStudio där hon möter både barn och pedagoger.