Michaela Sti

Förskollärare och grundskollärare (1-6)

Michaela Sti

Förskollärare och grundskollärare (1-6)

Biografi

Michaela Sti är förskollärare och grundskollärare (1-6) och har jobbat inom utbildning i över trettio år varav fjorton år i förskola, de senaste fem år som central IKT-pedagog i Huddinge. Michaela fokuserar på flerspråkighet, modersmål, berättande och digitala verktyg, bland annat Polyglutt där flera av böckerna har inläsningar på femton språk utöver svenska.