Karin Nygårds

Lärare, föreläsare och författare

Karin Nygårds

Lärare, föreläsare och författare

Biografi

Karin Nygårds är utbildad grundskollärare 1-7 i svenska och svenska som andraspråk. Sedan 2013 har hon jobbat med programmering i grundskolan på olika sätt. De senaste två åren genom arbetet med Programmera mera för UR. Karin har också varit med och gjort delar i kursen Om programmering, för Skolverkets räkning.