Karin Hector Stahre

Projektledare för Skolverkets regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven

Karin Hector Stahre

Projektledare för Skolverkets regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven

Biografi

Karin är utbildad lärare i svenska och engelska. Hon arbetar som projektledare för Skolverkets regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven, och hon strävar efter att de digitala proven ska bli så bra som möjligt för våra målgrupper. Karin har bland annat arbetat som lärare, provansvarig och chef för Skolverkets enhet för nationella prov.