Josefine Rejler

Förstelärare

Josefine Rejler

Förstelärare

Biografi

Josefine Rejler är förstelärare i matematik med över 20 års erfarenhet av undervisning i grundskolan. Hon har en magisterexamen i matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av fortbildning av lärare. Tillsammans har Josefine och Pia Agardh introducerat Singaporemodellen i Sverige och de arbetar sedan 2014 med att föreläsa och fortbilda lärare, skolledare och matematikutvecklare. De har gått flera internationella utbildningar i Singaporemodellen och samarbetar med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. De är aktuella som författare till läromedlet Singma matematik i samarbete med Natur & Kultur.