Josefin Plantin

Lärare

Josefin Plantin

Lärare

Biografi

Josefin är lärare i svenska och svenska som andraspråk med behörighet för åk 3 upp till gymnasiet. Hon är kreativ och passionerad i yrket med en stor erfarenhet inom språkutvecklade arbetssätt, IKT/programmering och ledarskap. Förstelärare inom lektionsplanering och lektionsstruktur.