Jonas Monsén

Förstelärare och Utvecklingsledare

Jonas Monsén

Förstelärare och Utvecklingsledare

Biografi

Jonas arbetar som förstelärare i specialpedagogik, utvecklingsledare och speciallärare på Fryshusets gymnasiesärskola. I sin roll som förstelärare handleder Jonas andra lärare. Han har en bakgrund som föreståndare i verksamhet för barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och speciallärare i särskolan i Botkyrka kommun.