Johan Wahlström

Konsult och strategiskt stöd för digitalisering inom offentlig sektor och skola

Johan Wahlström

Konsult och strategiskt stöd för digitalisering inom offentlig sektor och skola

Biografi

Johan Wahlström har en bakgrund som lärare och rektor, han har arbetet på SKL med IT i skolan och som IT-strateg i en större kommun. Idag är han verksam som konsult på Knowit med fokus på offentlig sektor och arbetar med digitalisering och strategiskt stöd till kommuner och skolorganisationer. Just nu är integritetsfrågor och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) en högaktuell fråga – där Johan stöttar olika skolorganisationer på en strategisk nivå med införandet och utbildar t.ex. skolledare i vad lagen innebär och vad skolan behöver göra.