Joanna Lundin

NPF-pedagog och lärare

Joanna Lundin

NPF-pedagog och lärare

Biografi

Joanna Lundin är NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Flitigt anlitad föreläsare kring NPF, anpassningar och skolutveckling. Joanna är författare till boken En skola som fungerar – för alla (2017).