Joakim Jardenberg

Föreläsare, inspiratör och utbildare

Joakim Jardenberg

Föreläsare, inspiratör och utbildare

Biografi

Joakim Jardenberg är en förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Han har vunnit flertalet utmärkelser och är med i första kapitlet i boken ”de som byggde internet i Sverige”. Under två år var Jocke Sveriges enda Internatchef då han tog ett förordnande över två år för att se till att Helsingborg blev bäst i världen på internet. På uppdrag av SKL är han med i arbetet kring projektet ”Digitalisering för lärande och livskvalitet” tillsammans med sveriges alla kommuner, regioner och landsting.