Jenny Edvardsson

Gymnasielärare

Jenny Edvardsson

Gymnasielärare

Biografi

Gymnasielärare, föreläsare och författare till böckerna Mötet med texten, Inkluderande läsundervisning och Metafor 1. Jenny är mottagare av Svenska Akademiens Svensklärarpris 2017 och Tal- och Språkpriset 2017.