Inger Westin

Undervisningsråd, Skolverket

Inger Westin

Undervisningsråd, Skolverket

Biografi

Inger Westin är grundskollärare och specialpedagog med ett brinnande intresse för digitala verktyg i undervisningen. Hon har arbetat många år som lärare och specialpedagog på skolor samt som utbildare vid Skoldatateket i Stockholm. Inger arbetar idag för att sprida kunskap till skolor kring användningen av alternativa- och digitala lärverktyg utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv i rollen som undervisningsråd på Skolverket.