Ingela Sandberg

Förstelärare och specialpedagog

Ingela Sandberg

Förstelärare och specialpedagog

Biografi

Ingela Sandberg arbetar som förstelärare och specialpedagog på Åledsskolan samt som matematikutvecklare i Halmstad kommun. År 2012 tilldelades Ingela och Monika Helgesson ett matematikstipendium som ”Sveriges bästa matematiklärare” och år 2016 fick de ta emot Nämnarens resestipendium för bästa undervisningsidé. De är författare till Robotcity- Lärarhandledning (Natur & Kultur) med tydliga lektionsupplägg som utkommer våren 2018.