Henrik Carlsson Wolauz

Undervisningsråd, Skolverket

Henrik Carlsson Wolauz

Undervisningsråd, Skolverket

Biografi

Henrik Carlsson Wolauz, undervisningsråd Skolverket. Henrik är utbildad lärare och specialpedagog och arbetar med frågor inom digitalisering och specialpedagogik. Han brinner för frågan att alla elever ska ges förutsättningar att lyckas i skolan.  Henrik har bland annat arbetat som lärare, specialpedagog, IT-pedagog och skolledare.