Eva Rännar

Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Eva Rännar

Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Biografi

Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tidigare förstelärare i specialpedagogik på Alviksskolan, Luleå. Medförfattare i antologin ”Vi får det att funka” – framgångsrika exempel på IT i skolan. Genomfört klassrumsforskning via Gudrun Malmer stiftelsen “Omdefinierat lärande i matematik”.