Erika Kyrk-Seger

Utbildningskonsult och pedagogisk samordnare Gråbo fsk

Erika Kyrk-Seger

Utbildningskonsult och pedagogisk samordnare Gråbo fsk

Biografi

Erika är utbildad lärare för tidigare åldrar (F-3) och har framförallt arbetat inom förskolans verksamhet som förskollärare men även med kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Idag arbetar Erika som utbildningskonsult och som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor. Erika har även en högskolefördjupning som kulturpedagogisk handledare i förskola och skola, även kallad pedagogista. Hon är också aktiv på sociala medier och som bloggare på Lärande Framtid. Erika är medförfattare till ”Mediepedagogik på barnens villkor” som kom ut 2014.