Charlotte Hector

Förskollärare

Charlotte Hector

Förskollärare

Biografi

Charlotte arbetar som förskollärare på Vintergatans förskola i Skarpnäcks stadsdel. Hon har medverkat i stadsdelens Erasmus+ projekt kring digitala verktyg och arbetat i flera år med digital media i kombination med teckning, berättande, dans m m. Med utgångspunkt i barnens tankar och intressen skapar de meningsfulla undersökanden med digital teknik.