Camilla Rehn

Utbildningsansvarig, Teskedsordern

Camilla Rehn

Utbildningsansvarig, Teskedsordern

Biografi

Camilla Rehn är utbildningsansvarig hos Teskedsorden. Det är en ideell organisation som genom kulturprojekt vill nå unga människor och få dem att reflektera kring frågor om mångfald och tolerans. Teskedsorden håller också utbildningar för skolpersonal.