Beate Bosak

Modersmålslärare i tyska

Beate Bosak

Modersmålslärare i tyska

Biografi

Beate är modersmålslärare i tyska och undervisar genom fjärrteknik. Hon handleder sina kollegor och är en del i att utveckla metodiken i fjärrundervisningen. Beate har deltagit som föreläsare vid Region Västerbotten.