Anette Holmqvist

Undervisningsråd, Skolverket

Anette Holmqvist

Undervisningsråd, Skolverket

Biografi

Anette Holmqvist, undervisningsråd Skolverket. Anette är utbildad bibliotekarie och därför särskilt intresserad av informationssökning och källkritik på internet. På Skolverket arbetar hon med skolbibliotekens roll för digitalisering.