Agneta Edwards

Litteraturpedagog och författare

Agneta Edwards

Litteraturpedagog och författare

Biografi

Agneta Edwards är litteraturpedagog och författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter, (N&K 2008) och Boksamtal med bilderböcker, (N&K, 2017). Hon har också skrivit handledningen till den digitala bilderbokstjänsten Polyglutt. I sin föreläsning lyfter hon bilderboken som pedagogiskt redskap, läsupplevelse och konst.