Adam Palmquist

Utbildnings- och kunskapsledare på Insert Coin

Adam Palmquist

Utbildnings- och kunskapsledare på Insert Coin

Biografi

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare och arbetar i dag som utbildnings- och kunskapsledare på Insert Coin. Han är författare till Det spelifierade klassrummet som är en metodbok om hur spelifiering och lärande kan fungera i samklang. Adam är ofta anlitad av skolor, högskolor och inkubatorverksamheter för sina kunskaper om spelifiering och lärande. Han är också en flitig föreläsare över hela Skandinavien.