Konferensprogram

Konferensprogram

 Här kan du se några av talarnas presentationer från SETT 3-5 maj!

Observera att du inte kan anmäla dig till föreläsningarna i förväg utan du väljer fritt på plats vilka föreläsningar du vill gå på. 

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Fokusområden de olika dagarna

3-4 maj: Fokus på ledarskap, grundskola, fritidshem och särskola
5 maj: Fokus på ledarskap, förskola och gymnasieskola

Se hela programmet i pdf här!

Tre dagar med ledarfokus på Skandinaviens största utbildningsfestival.

På SETT 2017 lägger vi i nästa växel och utökar ledningsspåret med ytterligare en dag. 
Vi vill ge mer plats åt diskussioner och nätverkande. Innehållet är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer men även lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag.

VAD: Keynotes och engagerande panelsamtal kopplade till förändringsprocesser, ledarskap, omvärldsbevakning.
NÄR: Alla tre dagar på SETT.
VARFÖR: Avsluta läsåret hos oss där du får nätverka med kollegor, återförsäljare och medarbetare. Gå härifrån med nya idéer inför kommande termin och dela med dig av egna erfarenheter.

Temaområden 2017

Konferensens fokus utgår från tre temaområden. Våra teman är inga enskilda spår utan genomsyrar allt innehåll på SETT 2017.

Bottom Up

Att driva skolutveckling kräver ett tydligt ledarskap, men vad händer om besluten fattas från ledare som inte är involverade i den dagliga verksamheten? På SETT2017 undersöker vi och tittar på exempel där rektorer, förskolechefer och skolledare jobbar sömlöst mellan olika nivåer i verksamheten, där alla är delaktiga i beslutsprocessen – elever, förskollärare, lärare och övrig personal. Fler förskollärare och lärare ingår idag i ledningsgrupper och den interna organisationen håller på att förändras. Utveckling ska drivas på flera nivåer och alla ska vara delaktiga. Bottom up.

 

 

Human vs Technology

Vad händer när tekniken flyttar in i våra verksamheter? Hur påverkar det centrala delar av lärprocessen som interaktionen människor emellan, och den egna koncentrationen? Digitaliseringen av förskolan och skolan har skapat fantastiska pedagogiska möjligheter, och upphävt det fysiska rummets begränsningar för lärandet. I kölvattnet kommer dock frågeställningar kring hälsa, välmående och resultat. På SETT2017 vill vi hylla, men samtidigt problematisera kring begreppet digitalisering. Anything you can do, *AI can do better, eller hur var det nu? *Artificiell Intelligence

 

 

Teacher 2 Teacher

Att lära av varandra och dela med sig, ja det kollegiala lärandet har länge varit en självklar del i professionen för många som arbetar inom skola och förskola. Och den digitala revolutionen är det som fått kollegialt lärande att verkligen booma. På SETT2017 bjuder vi in proffsen, lärare, fritidslärare, förskollärare, skolledare, speciallärare och pedagoger som visar på sina bästa exempel från verksamheten. Professionsnära när det är som bäst från det lilla till det stora.