Konferensen

Konferensprogram

Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

 

 

VÄLJ FÖRELÄSNING PÅ PLATS

Du föranmäler dig inte till specifika föreläsningar utan väljer på plats

TALARE PÅ SETT

Vi publicerar talare och föreläsningar här på hemsidan i takt med att de blir klara, så håll utkik!

 

ALLMÄNNA LÄRAR- OCH PEDAGOGSPÅRET

Riktar sig till dig som lärare eller pedagog och avhandlar intressanta och innovativa kunskaper, erfarenheter och fenomen som rör det moderna lärandet. Allt från ren pedagogik, modernt lärande, kreativitet, lärmiljöns betydelse och sociala medier till mer praktiknära exempel. 

STYRNINGS- OCH LEDNINGSSPÅRET

Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer. Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser mm.

Temaområden 2016

Konferensens fokus på SETT SYD 2016 utgår från tre temaområden. Dessa är inga enskilda spår utan genomsyrar programmet och går som en röd tråd genom allt innehåll.

Lärprocesser för måluppfyllelse

Tekniktillgång är i sig inget självändamål, vilket ibland blir en riskfaktor när vi talar om digitaliseringen. Genom att ständigt hålla fokus på den pedagogiska nyttan och lärprocessen i sig kan vi tillsammans arbeta fokuserat för ökad måluppfyllelse för oss själva men inte minst för eleverna.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Human vs Technology

Vad händer när tekniken flyttar in i våra verksamheter? Hur påverkar det centrala delar av lärprocessen som interaktionen människor emellan, och den egna koncentrationen? Digitaliseringen av förskolan och skolan har skapat fantastiska pedagogiska möjligheter, och upphävt det fysiska rummets begränsningar för lärandet. I kölvattnet kommer dock frågeställningar kring hälsa, välmående och resultat. På SETT2017 vill vi hylla, men samtidigt problematisera kring begreppet digitalisering. Anything you can do, *AI can do better, eller hur var det nu? *Artificiell Intelligence

Teacher 2 Teacher

Att lära av varandra och dela med sig, ja det kollegiala lärandet har länge varit en självklar del i professionen för många som arbetar inom skola och förskola. Och den digitala revolutionen är det som fått kollegialt lärande att verkligen booma. På SETT2017 bjuder vi in proffsen, lärare, fritidslärare, förskollärare, skolledare, speciallärare och pedagoger som visar på sina bästa exempel från verksamheten. Professionsnära när det är som bäst från det lilla till det stora.