Svenska FN Förbundet

Monter: A:59
Telefonnummer: 08-462 25 40
Mailadress: info@fn.se

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för 84 riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet.

Vi arbetar med en rad olika projekt. Bland annat världskoll.se som ingår i vårt arbete med/för hållbar utveckling. Världskoll.se är ett enkelt verktyg för att väcka elevers intresse kring hållbar global utveckling och att utmana deras bild av hur läget i världen ser ut idag. Förutom det har vi också mycket annat spännande skolmaterial. En del av det går att hitta på vår hemsida https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/