Dyslexiförbundet

Monter: L:30
Telefonnummer: 086651708
Mailadress: inger.ralenius@dyslexi.org

Dyslexiförbundet  är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet

Skrivknuten ger råd, stöd och information, både per telefon och vid personliga besök. Vi ordnar utbildningsdagar, håller föreläsningar, informerar på konferenser och deltar på mässor. I våra lokaler i Sundbyberg finns en utställning med alternativa verktyg och ett omfattande referensbibliotek.
Skrivknuten gör också egna arrangemang – det största är den årliga Dysleximässan.

Välkommen till vår monter L 30 med din frågor om läsa skriv och räknesvårigheter.

Vi  svar på dina frågor delar ut infomaterial och visar olika digitala verktyg och appar för oss  läs och skrivsvårigheters /dyslexi .