Vinster av digital samplanering på SSIS

Läraryrket är paradoxalt nog ofta både överväldigande socialt och väldigt ensamt. När vi startade SSIS (Stockholm Science & Innovation School) ville vi hitta sätt att samarbeta både inom skolan och med parter utanför. Föreläsningen kommer att fokusera på hur vi med samplanering, schemaläggning och digital hjälp bygger upp en struktur för samarbete som underlättar och stödjer oss både i den kontinuerliga undervisningen, i vårt eget kunskapsutbyte och pedagogiska utveckling i matematik- och svenskundervisningen.

2018-04-11 11:30 – 12:15

SAL E4

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret