Vad är egentligen ett meme? Låt oss prata om internet och digitala källor.

Kristina Alexanderson kommer att prata om källor och källkritik på nätet. Vad är ett Meme, hur fungerar troll och trollfabriker? Fejknews – vad är det det och hur granskar vi det? Vad är det för källor som omger oss på nätet. Hur ska vi granska dem och hur sprids de? Hur ska vi hantera dem i skolan. Kristina har sin utgångpunkt i de nya läroplansskrivningar som genomförs 1 juli 2018.

2018-04-11 10:00 – 10:45

SAL M1

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola