Upptäck den digitala världen med IT-klubben

IT-klubben har tillsammans med Digitala Diaz skapat övningar med koppling till fritidshemmets läroplan för att alla elever ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både kul, kreativt och lärorikt. Syftet med IT-klubbens koncept är att skolan enkelt ska kunna komma igång med IKT på fritids. Under föreläsningen kommer Camilla att ge konkreta tips på övningar. Vad sägs om att programmera en robot, tipspromenad med QR-koder eller träna på alfabetet med hjälp av Quizlet?

2018-04-11 15:30 – 16:15

SAL M3

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret