Upptäck den digitala världen med IT-klubben

IT-klubben har tillsammans med Digitala Diaz skapat övningar med koppling till fritidshemmets läroplan för att alla elever ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både kul, kreativt och lärorikt. Syftet med IT-klubbens koncept är att skolan enkelt ska kunna komma igång med IKT på fritids. Under föreläsningen kommer Annika och Marie att ge konkreta tips på övningar. Vad sägs om att pärla sitt namn enligt ASCII-kod, tipspromenad med QR-koder eller träna på alfabetet med hjälp av Quizlet?

2018-04-12 10:00 – 10:45

SAL M8

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret