Träffa Lärarförbundet Kontakt

När du hör av dig till Lärarförbundet Kontakt är det vi som svarar. Vilka frågor har medlemmar just nu? Du
får användbara tips från en av våra fackliga vägledare. Medverkande: Lärarförbundets fackliga vägledare.

2018-04-13 09:15 – 09:45

SETTdate

Fokusområden

SETTdate