Top down - Bottom up!

– Nationell digitaliseringsstrategi möter innovation för kompetensutveckling av lärare

Hur kan man som kommun, skola och lärare arbeta framgångsrikt för att nå målen i vår nationella digitaliseringsstrategi? På den här föreläsningen får du ta del av hur innovationsmodellen STL under 7 år har fungerat som en effektiv kommunövergripande fortbildning i Sollentuna kommun, samt de senaste 2 åren på nationell nivå. Den forskningsbaserade modellen bygger på professionellt kollegialt lärande hos lärare kring användandet av digitala verktyg som hävstång för elevers lärande.

2018-04-11 11:15 – 12:00

SAL M4

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret