The Why - från utanförskap till spjutspets

Stenkulaskolan i Malmö är inne i en stor förändring. Digitalisering och inkludering är två nycklar i pusslet som läggs för att elever från utanförskap ska bryta mot samhällets förväntningar och bli spjutspetsar i det framtida digitala Sverige. För att fungera fullt ut får digitalisering aldrig vara ett isolerat åtagande utan måste vara en del av något större. En föreläsning om resultatet av lyckad digitalisering och vikten av ett starkt Why i allt arbete i skolan.

2018-04-12 14:00 – 14:45

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret