”Teflon” och ”friktion” i din och dina kollegors vardag

Vem är du? Hur påverkas du av samhällets normer? Och har du det som krävs för att leda en verksamhet full av olikheter? Camilla Rehn är utbildningsansvarig hos Teskedsorden. Det är en ideell organisation som genom kulturprojekt vill nå unga människor och få dem att reflektera kring frågor om mångfald och tolerans. Teskedsorden håller också utbildningar för skolpersonal. Här leder Camilla gruppen genom teflontestet, ett enkelt och reflekterande verktyg för att på ett personligt sätt synliggöra privilegier och diskutera normer.

2018-04-13 11:00 – 11:30

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret