Stockholms stad

Olle Burell, skolborgarråd, intervjuas av Matilda Westerman
om digitaliseringens möjligheter och Stockholms
stads satsningar.

2018-04-12 09:15 – 09:45

SETTdate

Fokusområden

SETTdate