Smart rekrytering i skolan

Hur kan skolan jobba med att bli en mer attraktiv arbetsgivare? Givet den stora lärarbristen vi har idag hur gör vi för att locka till oss fler lärare och framförallt, hur gör vi för att locka till oss rätt lärare till just vår skola? Cecilia Nyblom inleder med en föreläsning som innehåller både konkreta exempel och praktiska tips som du som skolledare kan ha med dig i ditt fortsatta arbete för att säkra rätt personal framåt. Efteråt bjuds Jan Lindgren, rektor Södertälje, in till ett samtal om rekrytering, organisationskultur och HR.

2018-04-11 13:45 – 15:00

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret