Skrivligheter

Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet och sociala status? Utifrån gemensamma upplevelser ökar vi elevernas möjlighet att bekanta sig med skrivandets stora möjligheter och med metoder så som genrepedagogik, ASL, cirkelmodell och ett andraspråksperspektiv skapar vi förutsättningar för ett skrivande som gör skillnad. Ett skrivande som utgår från lek och lärande med stöd av digitala verktyg. 

2018-04-12 13:00 – 13:45

SAL M3

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret