Skolans demokratiuppdrag är viktigt men inte enkelt

Under dagen finns Teskedsorden i SETTdate för att tillsammans
med besökarna reflektera utifrån alla människors
lika värde, en av demokratins grundstenar. Vi
pratar om vikten av mångfald och om hur fördomar
och främlingsfientlighet kan förebyggas och bemötas i
förskola och skola.

2018-04-13 10:00 – 15:00

SETTdate

Fokusområden

SETTdate