j

Skolan i en digital omvärld

Från höstterminen tar digitaliseringen stor plats i den svenska grundskolan. I sin föreläsning förklarar Anders Thoresson vad teknikutvecklingen innebär, vilka konsekvenser den får och hur det kopplar till de fyra aspekter av digital kompetens som Skolverket lyfter fram i sitt kommentarmaterial. Det handlar bland annat om en förnyad källkritik, om personlig integritet och personanpassning, om datorer som hjälper till i beslutsfattande i många olika sammanhang och om digitalt självförsvar.

2018-04-11 15:30 – 16:15

SAL M6

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och Didaktikspåret, utbildning