Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv.

Konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fokus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som inkluderar och motiverar eleverna. #storyfication #åretslärresurs2016 #språkutvecklandearbetssätt #programmering

2018-04-12 13:00 – 13:45

SAL M6

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret