Räkna med mig! – elever som digital lärresurs

Tegelhagens skola i Sollentuna är en skola med få tryckta läromedel och där digitala verktyg är naturligt samspel med elever och lärare i undervisningen. Skolan har därför startat en elevgrupp som finns som stöd för andra elever. Lärare kan boka ett par elever från “Räkna med mig!” till sin klass som sedan finns med som stöd under en matematiklektion. Genom att visa digitala sidor elever kan träna på, hjälp till självhjälp eller problemlösningsuppgifter stöttar de andra elever och inspirerar fler på skolan att gilla matematik.

2018-04-12 10:00 – 10:45

SAL E4

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret