Integritet för våra elever - vad betyder GDPR för skolan?

Det pratas allt mer om den personliga integriteten och vikten av att skydda denna. EU ökar nu genom lagstiftning skyddet för den personliga integriteten när GDPR den 25 maj ersätter PUL. Hur ska skolan göra för att främja sina elevers integritet och samtidigt kunna använda bra pedagogiska verktyg? Detta samtidigt som man följer den nya lagen?

2018-04-11 10:00 – 10:30

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret